Hierarki carta organisasi (skrin lebar)

Gambarkan struktur organisasi menggunakan carta organisasi yang dicipta dengan grafik SmartArt. Setiap aras hierarki mengandungi kotak teks untuk kedudukan pekerja atau ahli pasukan dalam perniagaan anda. Anda boleh dengan mudahnya menambah nama dalam satu aras atau mencipta aras yang baru dalam hierarki menggunakan rangka kotak teks grafik SmartArt. Slaid ini direka bentuk dalam format skrin lebar dan boleh digunakan sebagai slaid kendiri atau dalam persembahan yang lebih besar.

PowerPoint

Hierarki carta organisasi (skrin lebar)

Ribuan templat untuk mula lompat projek anda