Jadual harian

Templat ini membenarkan sesebuah keluarga menjejak tugas harian setiap ahli. Ahli dan tugas dimasukkan pada tab entri data dan pensahihan data membenarkan pengguna memilih setiapnya daripada juntai bawah pada tab utama dan melihat jadual mereka dalam grid mingguan.

Excel

Jadual harian

Lagi templat seperti ini

Ribuan templat untuk mula lompat projek anda