Jarak tunggal

Dokumen moden jarak tunggal yang kosong. Dokumen ini amat sesuai untuk hampir semua dokumen yang anda inginkannya menjadi jarak tunggal. Pemformatan lalai untuk dokumen ini: Fon: Calibri, 11 poin Penjarakan Perenggan: Jarak Tunggal Jidar: 1” (semua bahagian).

Word

Jarak tunggal

Ribuan templat untuk mula lompat projek anda