Lejar T-account

Gunakan lejar perakaunan asas ini untuk memastikan debit dan kredit anda kekal seimbang. Pemformatan bersyarat membolehkan anda memilih dengan mudah urus niaga yang tidak seimbang walaupun anda mempunyai banyak entri.

Excel

Lejar T-account

Lagi templat seperti ini

Ribuan templat untuk mula lompat projek anda