Perancang masa mingguan

Uruskan masa anda dengan lebih mudah menggunakan templat yang bergaya ini. Senaraikan setiap projek dan menjejak kemajuan anda melalui bar data. Dwiklik projek tertentu untuk melihat atau memasukkan tugas yang berkaitan. Setiap tugas yang anda selesaikan akan membawa anda lebih hampir untuk menyelesaikan projek anda.

Excel

Perancang masa mingguan

Lagi templat seperti ini

Ribuan templat untuk mula lompat projek anda