Senarai semakan item percutian

Sedang merancang percutian anda yang akan datang? Gunakanlah senarai semakan yang menarik ini. Dwiklik dalam lajur selesai untuk menyemak item yang telah selesai, kosongkan tanda semak menggunakan butang Kosongkan dan tapiskan jadual menggunakan penghiris jadual. Begitu mudah sekali!

Excel

Senarai semakan item percutian

Lagi templat seperti ini

Ribuan templat untuk mula lompat projek anda