Office
Logg på

Aktivitetslogg

Logg varigheten og brente kalorier gjennom ulike aktivitetene med denne sporingsmalen. Det fargerike stolpediagrammet viser deg hvilke aktiviteter som brenner mest kalorier.

Excel

Aktivitetslogg

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler