Balanse

Rapporter aktiva og passiva med denne balansemalen, som inkluderer omløpsmidler, fast eiendom, egenkapital og kortsiktig og langsiktig gjeld.

Excel

Balanse

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler