Balanseregnskap

Med denne malen for balanseregnskap kan du sammenligne resultatene år for år, inkludert den samlede avskrivningen.

Excel

Balanseregnskap

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler