Timeplan

Hold den ukentlige timeplanen oppdatert med denne nyttige malen. Angi starttidspunkt og tidsintervall for tidsplanen, så opprettes tidsrom automatisk. Bruk fargekoding hvis du ønsker det, og angi tidspunkt for lesing.

Excel

Timeplan

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler