12-måneders kalender for 2018 (ma.–sø.)

Denne kalendermalen inneholder alle 12 månedene og er konfigurert i et mandag–søndag-format. Hver dag i uken har plass for å legge til viktige påminnelser.

Word

12-måneders kalender for 2018 (ma.–sø.)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler