Akademisk klubbudsjett

Angi klubbens budsjett eller mål for året, og spor inntekter og utgifter. Få en rask oversikt over hvilke inntektsstrømmer og kostnader er høye eller lave med denne visuelt forbedrede malen.

Excel

Akademisk klubbudsjett

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler