Animert bilde med endrede farger tones inn over et svart-hvitt-bilde

Denne profesjonelt utformede malen viser en figur som beveger seg inn på lysbildet og fokuserer på et bilde av et fyr og en havstrand. Fullstendige instruksjoner for å lage dette lysbildet finnes i notatruten.

PowerPoint

Animert bilde med endrede farger tones inn over et svart-hvitt-bilde

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler