Animert snøscene

Denne profesjonelt utformede malen viser en snøkledd ås med animerte snøkrystaller. Fullstendige instruksjoner for å lage dette lysbildet finnes i notatruten.

PowerPoint

Animert snøscene

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler