Animert video: fly inn og boks ut

Denne profesjonelt utformede malen viser en animert effekt av typen fly inn og boks ut lagt til en video. Fullstendige instruksjoner for å lage dette lysbildet finnes i notatruten.

PowerPoint

Animert video: fly inn og boks ut

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler