Bilder med endrede farger i figurer med tekster

Denne profesjonelt utformede malen viser hvordan du endrer farger i bilder og beskjærer dem til figurer. Fullstendige instruksjoner for å lage dette lysbildet finnes i notatruten.

PowerPoint

Bilder med endrede farger i figurer med tekster

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler