Flygeblad for vårarrangement (med blomstrende gren)

Denne flygebladmalen har et vårtema og kan brukes til å meddele informasjon om arrangementet. Gi den egendefinerte grafikken i dette flygebladet et annet utseende ved å bruke innebygde Word-temaer i kategorien Utforming på båndet.

Word

Flygeblad for vårarrangement (med blomstrende gren)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler