Fotokalender for 2017 (man-lør/søn)

For hver måned på denne kalenderen kan du sette inn to bilder av familien eller andre favorittemner. Kalenderen er i et mandag-til-søndag-format med lørdag og søndag slått sammen til én firkant. Du kan angi avtaler og hendelser for en dato. Bruk kalenderen i elektronisk format, eller skriv ut et fysisk eksemplar.

PowerPoint

Fotokalender for 2017 (man-lør/søn)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler