Grunnleggende oversikt over salg på nettet

Selger du varer eller tjenester på nettet? I så fall kan denne malen være nyttig for deg! Før oversikt over månedlig salg og fortjeneste ved hjelp av Excel. Med datastolper ser du om du holder deg på plussiden. Trykk sammendragsknappen for å få full oversikt.

Excel

Grunnleggende oversikt over salg på nettet

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler