Inventarliste

Bruk denne malen til å holde oversikt over alt som finnes i hjemmet, etter rom og verdi. Den inneholder også informasjon om forsikringsselskap og kontaktperson.

Excel

Inventarliste

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler