Kalkulator for studielån

Denne malen bidrar til å slå sammen alle studielånene, og gi et tydeligere bilde over hva som kreves for å nedbetale dem, basert på antatt årlig lønn etter eksamen.

Excel

Kalkulator for studielån

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler