Kort for nyfødt guttebarn

Du kan tilpasse dette bildekortet for å lage et kort med melding om at den nyfødte er ankommet. Passer til 4 x 6 tommers kort.

Word

Kort for nyfødt guttebarn

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler