Kort for nyfødt pikebarn

Du kan tilpasse dette bildekortet for å lage et kort med melding om at den nyfødte er ankommet. Passer til 4 x 6 tommers kort. Instruksjonene i malen kan lett slettes før utskrift.

Word

Kort for nyfødt pikebarn

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler