Kubisme (med video)

Denne profesjonelt utformede malen viser en animert bildekube. Fullstendige instruksjoner for å lage dette lysbildet finnes i notatruten.

PowerPoint

Kubisme (med video)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler