Kvartalsvis salgsrapport

Med denne enkle og elegante malen kan du spore salg etter kvartal for alle produktene. Legg til produkter i tabellen, skriv inn salg etter kvartal, og velg deretter hvor mange du vil spore i det liggende stolpediagrammet. Enkelt og nyttig.

Excel

Kvartalsvis salgsrapport

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler