Kvittering med automatisk nummerering (3 per side)

Denne malen inneholder kvitteringer med sekvensiell nummerering. Hvis du vil endre startnummeret, høyreklikker du det første kvitteringsnummeret, klikker Rediger felt, klikker Alternativer og redigerer nummeret etter \r (f.eks. til \r 201) i Feltkoder-boksen. Trykk CTRL+A for å merke alle kvitteringene, og trykk deretter F9 for å oppdatere nummereringen.

Word

Kvittering med automatisk nummerering (3 per side)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler