Liste over kundekontakter

Hold oversikt over kundene dine og avtalene du har med dem ved hjelp av denne praktiske Excel-malen. Du trenger bare legge inn informasjonen.

Excel

Liste over kundekontakter

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler