Markedsføringsbudsjett for kanaler

Bruk denne malen, kanskje sammen med et markedsføringsbudsjett, til å bidra til å avgjøre hvor mye du vil bruke på aktiviteter for markedsføringskanaler.

Excel

Markedsføringsbudsjett for kanaler

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler