Oppgaveliste for prosjektgruppe

Alle i gruppen vil vite hvilke oppgaver de trenger å utføre, og forfallsdatoene på disse med denne malen.

Excel

Oppgaveliste for prosjektgruppe

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler