Opplæringsdiplom (utforming med lilla kjede)

Gi en anerkjennelse av en persons fullføring av opplæringskurs eller -serier. Dette diplomet har lilla kjedekantlinje og tekst som du kan tilpasse. Utformet til utskrift på 8,5 X 11 tommers ark.

PowerPoint

Opplæringsdiplom (utforming med lilla kjede)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler