Office
Logg på

Oversiktsmal for blodtrykk og blodsukker

Med denne malen kan du føre oversikt over blodtrykk og blodsukker over tid. Legg ganske enkelt inn verdiene sammen med dato og klokkeslett, så varsler den betingede formateringen deg hvis verdiene faller utenfor grensene du har satt. Det er plass til merknader også!

Excel

Oversiktsmal for blodtrykk og blodsukker

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler