Personlige eiendeler

Dette tilgjengelige inventar-regnearket inneholder et kontaktkort med informasjon om forsikringspolisen og forsikringsselskapet, samt en tabell for spesifisering av inventaret.

Excel

Personlige eiendeler

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler