Presentasjon av sjømotiv (widescreen)

La deg rive med av denne akvarellen av sjø og sandstrand som vekker minner om en favorittferie ved sjøen. Malen har mange forskjellige lydbildeoppsett, inkludert tittellysbilder, punktlister, et eksempeldiagram, en SmartArt-grafikk og et tomt lysbilde, og alt i widescreen-format (16x9).

PowerPoint

Presentasjon av sjømotiv (widescreen)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler