Presentasjon med glasskube (widescreen)

Denne malen har et tittellysbilde med en kube av blå kontorvinduer. Det er et flott bilde for en firma- eller markedsføringspresentasjon. Den lyseblå bakgrunnen på innholdslysbildene gjør presentasjonsteksten svært iøynefallende. Malen har mange forskjellige lydbildeoppsett, inkludert tittellysbilder, punktlister, en SmartArt-grafikkliste, et bilde med forklaringer, et eksempeldiagram og et tomt lysbilde, og alt i widescreen-format (16x9).

PowerPoint

Presentasjon med glasskube (widescreen)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler