Presentasjon med jordfargetoner (widescreen)

Jordfargetonene grønn, oransje og brun på papirtekstur, passer til presentasjoner om økologi, naturvern og natur. Malen kan også fungere i andre situasjoner, også innen næringslivet. Malen har mange forskjellige lydbildeoppsett, inkludert tittellysbilder, punktlister, en SmartArt-grafikkliste, et bilde med forklaringer, et eksempeldiagram og et tomt lysbilde, og alt i widescreen-format (16x9).

PowerPoint

Presentasjon med jordfargetoner (widescreen)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler