Presentasjon med røde sirkler (bredformat)

Denne tilgjengelig malen gjør inntrykk med kraftig rød bakgrunn, med valg av strålende sirkler eller konsentriske sirklermønstre, og en svart kontrast-tittellinje. Den allsidige utformingen fungerer for presentasjoner for små virksomheter, markedsføring eller vitenskap. Den røde fargen gjør at malen også kan brukes til en feriepresentasjon. Denne malen har flere forskjellige lysbildeoppsett, blant annet tittellysbilder, punktlister, bilde med bildetekst, et eksempeldiagram, og et tomt lysbilde, alt i bredformat (16:9).

PowerPoint

Presentasjon med røde sirkler (bredformat)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler