Presentasjon med stripet, svart kantlinje (widescreen)

Denne presentasjonen har en hvit lysbildebakgrunn med svart kantlinje øverst, stripet kantlinje nederst og en grønn aksentfarge. Bruk den til bedriftsinnhold eller personlig innhold. Malen har mange forskjellige lydbildeoppsett, inkludert tittellysbilder, punktlister, et bilde med forklaringer, eksempeldiagrammer, en SmartArt-grafikkliste og et tomt lysbilde, og alt i widescreen-format (16x9).

PowerPoint

Presentasjon med stripet, svart kantlinje (widescreen)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler