Tekst over video

Denne profesjonelt utformede malen viser tekst skrevet over en video. Fullstendige instruksjoner for å lage dette lysbildet finnes i notatruten.

PowerPoint

Tekst over video

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler