Tidslinje for prosjekt

Denne tidslinjen gjør det mulig for brukere å spore prosjektplanen visuelt. Skriv aktivitetene inn i en tabell nedenfor, og se på mens tidslinjen fylles ut. bruk glidebryteren til å rulle gjennom måned for måned.

Excel

Tidslinje for prosjekt

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler