Utgiftsrapport

Logg utgiftene til bedriftreisen i denne praktiske rapportmalen som beregner refusjon og utgifter per kilometer etter kategori.

Excel

Utgiftsrapport

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler