Valutautforming (widescreen)

Utformingen på papirvaluta inspirerte denne malen, noe som gjør den til et godt valg for presentasjoner om forretningsdrift og finans, regnskap, aksjer, investering og økonomi. Malen inneholder en rekke lysbildeoppsett, inkludert punktlister, diagrammer og grafikk, en tabell og mer, og alt i widescreen-format (16X9).

PowerPoint

Valutautforming (widescreen)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler