Akademisk kalender for 2017-2018

Denne malen for en akademisk kalender har et søndag til lørdag-format og går fra august 2017 til juli 2018. Bruk skyggelegging for å angi tidsfrister for registrering, kvartal- eller semesterferier og så videre.

Premium-maler - Word

Velg Premium
Akademisk kalender for 2017-2018

Se flere premium-maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler