Akademisk ukentlig leksjonsplan

Lærere kan bruke denne malen til å angi ukentlige leksjonsplaner. Kan brukes av fakulteter på alle utdanningsnivåer.

Excel

Akademisk ukentlig leksjonsplan

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler