Aktivitetslogg

Logg varigheten og brente kalorier gjennom ulike aktivitetene med denne sporingsmalen. Det fargerike stolpediagrammet viser deg hvilke aktiviteter som brenner mest kalorier.

Excel

Aktivitetslogg

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler