Ansattes utstyrsbeholdning

Denne inventarmalen sporer utstyr, hvem det er tilordnet og for hvor lenge. Ved hjelp av vilkårsbunden formatering kan du enkelt se hvilke ansatte som kan ha behov for oppgradering på bakgrunn av definerte tidsperioder. Svært nyttig!

Excel

Ansattes utstyrsbeholdning

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler