Hold styr på personlig- eller forretningsøkonomi med budsjettmalene våre. Skaff deg malene nå

Balanse (enkel)

Rapporter om aktiva og passiva med denne tilgjengelige balansemalen. Den inneholder omløpsmidler, anleggsmidler, egenkapital og kortsiktig og langsiktig gjeld.

Excel

Balanse (enkel)

Flere slike maler

Finn inspirasjon til ditt neste prosjekt med tusenvis av ideer du kan velge mellom