Balanse (enkel)

Rapporter om aktiva og passiva med denne tilgjengelige balansemalen. Den inneholder omløpsmidler, anleggsmidler, egenkapital og kortsiktig og langsiktig gjeld.

Excel

Balanse (enkel)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler