Balanseregnskap

Rapporter om aktiva og passiva med denne malen for balanseregnskap. Den inneholder omløpsmidler, annleggsmidler, egenkapital og kortsiktig og langsiktig gjeld.

Excel

Balanseregnskap

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler