Lær nye ferdigheter med Office-maler. Utforsk dem nå

Balanseregnskap

Rapporter om aktiva og passiva med denne malen for balanseregnskap. Den inneholder omløpsmidler, annleggsmidler, egenkapital og kortsiktig og langsiktig gjeld.

Excel

Balanseregnskap

Flere slike maler

Finn inspirasjon til ditt neste prosjekt med tusenvis av ideer du kan velge mellom