Bilde med reflektert tekst

Denne profesjonelt utformede malen inneholder en fjellbakgrunn og en titteltekst med refleksjon. Fullstendige instruksjoner for å lage dette lysbildet finnes i notatruten.

PowerPoint

Bilde med reflektert tekst

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler