Blodtrykks- og glukosemåler

Måle blodtrykks- og glukosenivåer over tid. Sett inn dine tall sammen med dag og tidspunkt, så vil den betingede formateringen varsle deg hvis du faller utenfor de tilpassbare parametrene. Det er plass til notater også. Dette er en tilgjengelig mal.

Excel

Blodtrykks- og glukosemåler

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler