Blodtrykkslogg

Hvis du registrerer blodtrykksresultater og puls, vil opprettes et diagram i denne enkle malen som gir en visuell fremstilling av dataene, slik at du kan analysere resultatene.

Excel

Blodtrykkslogg

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler